Stage Locations

Представительство

Nizhny Novgorod

Адрес

Jungheinrich Nizhny Novgorod

Moskovskiy district, Sormovskoye
shosse, d. 24, korp. 23
603052 Nizhny Novgorod
Russia

Телефон:

+ 7 (831) 282 20 50